सूचना

सि.नं. प्रकाशन मिति बिषय डाउनलोड
२०७८ आश्विन २० भुक्तानी दिने रकमबाट सरकारी बाँकी रकम असुल गर्ने । Download
२०७८ साउन १ आ.ब.२०७८/७९ को लागि सूचिदर्ता गर्ने सम्बन्धमा । Download
२०७७ चैत ९ सरकारी बाँकी बक्यौता बुझाउन आउने सार्वजनिक सूचना Download